Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument

Het dienstverleningsdocument is een document waarin wij in algemene zin beschrijven welke werkzaamheden wij voor u uitvoeren, en welke gemiddelde kosten wij hiervoor rekenen. Dit document tezamen met de dienstenwijzer ontvangt u voorafgaand aan het eerste gesprek met onze adviseur. De tarieven die worden weergegeven in het document, zijn gemiddelde tarieven. Het tarief kan vanwege de omvang van de werkzaamheden in uw specifieke situatie hiervan afwijken. Voordat wij aanvangen met onze werkzaamheden voor u, maken wij altijd heldere afspraken met u over onze beloning. Zo weet u altijd precies waar u aan toe bent!

Het dienstverleningsdocument

Voor elke adviesvraag hebben wij een dienstverleningsdocument. U krijgt dus altijd het document dat aansluit bij uw specifieke vraag. Wij maken bij het document onderscheid in drie soorten adviesvragen:

  1. Hypotheek
  2. Opbouw van vermogen
  3. Risico’s

In onze dienstenwijzer staan onze werkzaamheden nader beschreven. Op onze diensten zijn tevens de algemene voorwaarden van toepassing. Heeft u vragen over ons dienstverleningsdocument of dienstenwijzer? Stelt u ze gerust!