De strijd tegen contant geld

De strijd tegen contant geld

We zien het steeds vaker, “alleen pinnen” of “no cash”. Er wordt steeds meer afgeweken van contant geld. Waarom gebeurt dit eigenlijk en wat voor een gevolgen heeft dit voor mensen die bijvoorbeeld alleen contant kunnen of willen betalen? Laten we hier eens iets dieper op in gaan.

Buitensluiting

Het is goed dat banken optreden tegen witwassen. Maar een deel van de Nederlandse bevolking, die zich hier helemaal niet mee bezig houdt dreigt hierdoor ook buitengesloten te worden. Ook zij lijden onder de sancties die banken treffen met betrekking tot witwassen. Banken proberen namelijk afscheid te nemen van contant geld. De Nederlandsche Bank probeert witwassen te voorkomen door hierover afspraken te maken met de bancaire sector. Er is echter is weinig vertrouwen in de effectiviteit hiervan. De witwasmaatregelingen van de bank omvatten onder meer dat ijzerhandelaren geen contant geld mogen storten. Daarnaast moeten andere ondernemers, bijvoorbeeld autohandelaren of boeren, tot op de cent verklaren waar het geld vandaan komt. Dat is een hele opgave en veel ondernemers vinden dit te streng.

Daling toegankelijkheid

De Nederlandsche Bank ziet nu ook dat de toegankelijkheid van het Nederlandse betaalverkeer gevaar loopt. De laatst gepubliceerde cijfers van 29 maart 2022 (DNB) wijzen een aantal dingen uit. Waaronder dat het aantal bankkantoren van 16 bankkantoren per 100.000 inwoners in 2011 is afgenomen naar 4 bankkantoren per 100.000 inwoners in 2021. Er is ook een daling in de hoeveelheid geldautomaten, dit is van 54 geldautomaten per 100.000 inwoners in 2011 naar 28 geldautomaten per 100.000 inwoners gegaan in 2021.

Rapportcijfer

Wat wel interessant is, is dat het algemene vertrouwen in de bank- en betaaldiensten beter beoordeeld wordt. Dit is van een 7,6 in 2016 naar een 7,7 in 2021 gegaan. Ook opmerkelijk, het cijfer dat kwetsbare groepen geven is gedaald van een 7,5 in 2016 naar een 7,1 in 2021. De kwetsbare groepen omvatten onder andere mensen zonder internet, laagopgeleiden en ouderen. De kloof tussen de non-kwetsbaren en kwetsbaren wordt dus een stuk groter. “Er is een actieplan gemaakt,” zegt DNB-directeur Olaf Sleijpen, “dat rapportcijfer moet omhoog.” Er wordt aan een convenant gewerkt, dat eind April klaar moet zijn. Hiervoor zullen De Nederlandsche Bank, ondernemers en consumentenorganisaties meewerken. Samen zullen zij ervoor zorgen dat de voorziening van contant geld op peil blijft.

Strenge maatregelen

Volgens De Nederlandsche Bank treffen sommige banken te veel maatregelen. Waaronder dat de banken bepaalde klanten weigeren (verdere) diensten te verlenen in verband met een hoger risico op witwassen. Dit doen de banken om boetes te voorkomen, dit gaat echter ten koste van de klant zelf. Deze klanten met een hoger risico, high-risk klanten, worden namelijk niet altijd individueel beoordeeld. Dit leidt tot onterechte uitsluiting, wat weer tot een slechte werking van het betalingsverkeer leidt.

Hoe kunnen wij helpen?

De bank in de buurt is misschien verdwenen, maar wij staan voor u klaar! Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Maak vooral een afspraak.