Hoger nettoloon in 2020

Hoger nettoloon in 2020

Dat is goed nieuws, bijna iedereen gaat er in 2020, ook zonder loonsverhoging, netto op vooruit. Dit komt door gunstigere belastingregels. Met name werknemers met een modaal inkomen gaan erop vooruit, zo’n € 52,-euro per maand. Voor mensen met een minimuminkomen is dit maar zo’n € 29,-. Zit je in de hogere inkomensklasses dan is het voordeel ook absoluut het hoogst. Bij een inkomen van € 7.000,- bruto per maand houd je rond de € 80,- per maand meer over, ruim 2% van het netto salaris. Deze nettoloonontwikkelingen staan los van eventuele cao-salarisverhogingen.

Belastingstelsel 2020

Dit alles is dankzij een herziening van het belastingstelsel. In 2020 zijn er nog maar 2 verschillende belastingtarieven in plaats van 3. Eigenlijk zou de invoering van deze wijziging pas in 2021 plaatsvinden, maar het kabinet heeft besloten deze versneld door te voeren. Daardoor betaal je tot een bruto inkomen per jaar van € 68.507,-  37,35% belasting. Alles daarboven wordt belast met 49,5%. Ter vergelijk, dit was altijd verdeeld over drie schijven. Eerst betaalde men 36,65% belasting voor het deel van je inkomen tot € 20.711,- en 38,1% voor het inkomen tussen € 20.711,- en € 68.507,-. Daarboven lag het belastingpercentage op 51,75%.

Door deze wijziging vallen de laagste inkomens, tot € 20.711,- per jaar, in 2020 onder een hoger tarief. Daarom worden zij gecompenseerd via de heffingskortingen. Dit zorgt ervoor dat deze werknemers vanaf nu toch minder belasting afdragen dan in 2019. De middeninkomens en de hoge inkomens profiteren relatief gezien echter het meest.

Minder goed nieuws is er voor gepensioneerden. Door een hoger belastingtarief in de eerste schijf levert het merendeel volgend jaar in op hun aanvullend pensioen. Tot een brutobedrag van € 2.500,- per maand kost dit zo’n 1 tot 8 euro per maand. De reden hiervoor is de verhoging van het belastingtarief. Penionados betaalden in de eerste schijf 18,75% belasting en dit gaat naar 19,45%. De lagere bijdrage voor de Zorgverzekeringswet compenseert deze hogere belasting niet. Toch zullen gepensioneerden in de portemonnee weinig merken van deze financiële tegenvaller. De Sociale Verzekeringsbank heeft namelijk aangekondigd dat de AOW-uitkering in 2020 omhoog gaat. Deze extra inkomsten, € 29,- voor alleenstaanden en € 17,- euro voor gehuwden, zullen ervoor zorgen dat de pijn van een lagere pensioenuitkering nauwelijks voelbaar is.

Bruto/Netto-Check

Wil je precies weten wat de nieuwe tarieven voor jou betekenen? Met de Bruto/Netto-Check zie je nu extra gemakkelijk wat je meer of minder overhoudt in 2020. Bovendien maakt de Bruto/Netto-Check ook duidelijk wat je werkgever bijdraagt.