Samenlevingscontract vs. geregistreerd partnerschap deel 1

Samenlevingscontract vs. geregistreerd partnerschap

Het belangrijkste is dat je van elkaar houdt voordat je een verbintenis aangaat. Vaak is dat ook niet de moeilijkheid, maar de vraag of je gaat samenwonen op basis van een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap is misschien wat verder van je bed. De termen heb je waarschijnlijk wel eerder gehoord, maar ben je goed op de hoogte van de verschillen tussen een bij de notaris geregeld samenlevingscontract en een geregistreerd partnerschap? Er zijn namelijk veel dingen die je moet overwegen voor je een van de twee aangaat. Aan beiden kleven zowel voor- als nadelen.

De procedure

Eén van de meest praktische verschillen is de tijd die je in moet calculeren bij het een of het ander. Bij een samenlevingscontract ben je veel sneller klaar, je hoeft namelijk alleen langs de notaris om het samenlevingscontract te tekenen, dat kan binnen 1-2 weken. Bij een geregistreerd partnerschap is dat echter net iets arbeidsintensiever, je moet namelijk eerst nog langs een ambtenaar van burgerlijke stand. Vervolgens is het belangrijk nog twee keer naar de notaris te gaan om de partnerschapsvoorwaarden te bespreken en te ondertekenen. De partnerschapsvoorwaarden zijn niet verplicht, maar worden wel aanbevolen, we weiden hier later over uit.

Schulden en vermogen

Er zijn 1 januari 2018 nieuwe wetten tot stand gekomen, daardoor geldt dat voor zowel het geregistreerd partnerschap als voor het huwelijk beide in een beperkte gemeenschap van goederen ontstaan. Dit houdt in dat schulden die jij of jouw partner voor het geregistreerd partnerschap hadden, alleen van jou of jouw partner blijven. Enige schulden die je besluit aan te gaan of vermogen wat jullie samen krijgen tijdens het geregistreerd partnerschap, zijn van jullie samen. Er geldt echter wel dat schenkingen of erfenissen hierin niet meegeteld worden, die zijn alleen voor de ontvanger, tenzij anders aangegeven door de schenker of het testament.

De bezittingen en schulden worden niet automatisch van beide partners bij een samenlevingscontract. Als iets namelijk na de datum van het samenlevingscontract gekocht is voor gezamenlijke rekening en gezamenlijk gebruikt wordt, is het van beide partners. Stel je koopt een woning terwijl je een samenlevingscontract hebt. Als de ene partner veel meer investeert in de woning, kan hij/zij dit bedrag opeisen bij beëindiging van het samenlevingscontract.

Kostenverdeling

Bij een samenlevingscontract worden er afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten, dit wordt vaak naar rato van het inkomen eerlijk verdeeld. Als de ene partner iets betaalt waar de andere partner van profiteert, bijvoorbeeld een verbouwing, terwijl de financierende partner geen eigenaar is van de woning, kan deze partner het geld terug laten vorderen.