Wat brengt Prinsjesdag 2021 ons?

Wat brengt Prinsjesdag 2021 ons

Geen Gouden Koets, geen zittend kabinet, nog geen einde aan Corona. Wat kunnen we wel verwachten met Prinsjesdag 2021, de derde dinsdag (21e) van September?

De verwachting is in elk geval dat nog steeds Corona de boventoon zal voeren in de speech van de Koning. Interessant, maar een toespraak zal niet direct voelbaar zijn in uw en mijn portemonnee, al kunnen de gevolgen voor Corona dat wel zijn. Voor de financiële plannen van de regering moeten we meer duiken in de Miljoenennota en de Rijksbegroting, gepresenteerd in het bekende koffertje. Nog steeds met het elan van geheim om zich heen, maar zoals elk jaar liggen de plannen al eerder op straat. Ik praat u graag bij over de belangrijkste wijzigingen in deze blog, maar nog liever doe ik dat in een persoonlijk gesprek. Dus als je na het lezen van deze blog over Prinsjesdag 2021 nog vragen hebt, neem gerust contact op!

Wat staat er allemaal te gebeuren? Zo zijn er een aantal wijzigingen te verwachten op het gebied van belastingen. De fiscale regels gaan veranderen wanneer je gezamenlijk een huis aankoopt en daarvoor een financiering afsluit en ook als een van de partners overlijdt. Een aantal zaken blijven ook onveranderd. Zo ook voor box 3. Dit is de box waarin het sparen en het beleggen valt. Het ziet er naar uit dat we het forfaitaire stelsel van box 3 ook in 2022 houden. Maar in de toekomst wil de regering rendement op vermogen gaan belasten. In elk geval zullen er nieuwe forfaitaire rendementspercentages gaan gelden. Dit zal invloed hebben op de inkomstenbelasting. Al vindt de VVD, samen met CDA en de ChristenUnie dat vooral spaarders met geld op de spaarrekening onevenredig hard worden getroffen door de negatieve rente, de inflatie en de huidige heffing op box 3.

Ook het eigenwoningforfait blijft gelijk. Dit forfait is een bijtelling bij het belastbaar inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting als je een eigen huis bezit (waar je ook in woont). Als de bijtelling van het eigenwoningenforfait hoger is dan de aftrekbare hypotheekrente dan is het verschil een extra aftrekpost. Maar deze gaat steeds verder omlaag en zal in 2022 86,67% zijn. Als je geen hypotheek hebt kan dat nadelig zijn omdat het kan dat je dan extra inkomstenbelasting moet betalen. Dus het kan ook hierom interessant zijn stenen om te zetten in geld waarvan je heel veel leuke dingen kunt doen.

Er zijn ook wel geluiden van wijzingen die nog niet helemaal zeker zijn, zoals een verhoging van het toptarief in box 1. Het zou ook kunnen zijn dat de schenkingsvrijstelling voor de aanschaf van een huis van maximaal € 105.302,- gaat verdwijnen. Dus zie je dat als een reële optie, kom dan zeker snel langs voor een gesprek over de mogelijkheden in 2021. In dat kader staan er nog meer wijzigingen op stapel zoals een verhoging van de overdrachtsbelasting voor kopers van een bestaand tweede huis en beleggings- en bedrijfsvastgoed van 8 naar 10%.

Zeker is ook dat er een lagere belastingdruk zal komen op arbeid in box 1. Wel komt er minder belastingvoordeel bij veel aftrekposten zoals de aftrek van hypotheekrente, partneralimentatie, giften en zorgkosten. Deze is in 2022 nog maar aftrekbaar tegen maximaal 40% en zal verder teruglopen naar 37% in 2023.

Kortom, een mooi moment om uw financiële situatie weer eens onder de loep te nemen. Ik praat u graag bij over de mogelijkheden!

Bron: ABNAMRO