Beleggingshypotheek

Lage netto lasten - veel vrijheid
Beleggingshypotheek afsluiten via Smartfee. Bekijk onze Hypotheken

Een beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een effectendepot dat bestaat uit beleggingen in onder andere aandelen- en obligatiefondsen (niet rechtstreeks in individuele aandelen). De lening wordt aan het einde van de looptijd afgelost met de opgebouwde waarde uit het depot. De beleggingshypotheek wordt gekenmerkt door de mogelijkheid van hoge rendementen, gecombineerd met de rente aftrek. De rendementen van een dergelijk effectendepot ontwikkelen zich minder stabiel dan de rendementen in een levensverzekering. De gemiddelde rendementsverwachting bij een lange looptijd is echter hoger. Een beleggingshypotheek afsluiten voor de aankoop van een woning? Smartfee geeft je het juiste financiële advies.

Voordelen beleggingshypotheek afsluiten

 • lage netto lasten
 • veel vrijheid
 • extra inleg of opname dikwijls mogelijk
 • fiscaal aantrekkelijk, rente-aftrek gedurende de hele looptijd is maximaal
 • mee financieren van eenmalige storting mogelijk
 • niet afhankelijk van verzekeringsbeperkingen
 • kans op hoger rendement
 • verzekeringnemer bepaalt in zekere mate zelf hoe zijn inleg wordt belegd;
 • bruto-en nettolasten blijven constant (bij gelijkblijvende rente)

Nadelen van deze hypotheek

 • het eindkapitaal is maar tot een bepaald maximum belastingvrij;
 • beleggingsrisico: meestal geen gegarandeerd rendement en/of eindkapitaal;
 • vaak uiteenlopende productvoorwaarden
 • enorm aanbod aan producten met diverse beleggingsfondsen die verschillen qua soort, beleggingsbeleid, kosten en rendement;
 • daardoor zeer moeilijk met elkaar te vergelijken;
 • relatief hoge kosten over de vermogensopbouw;

Ten opzichte van de spaarhypotheek:

 • geen koppeling met de hypotheekrente; geen rentedempende werking; geen hoger rendement bij een hogere hypotheekrente;
 • vanwege de kosten is er een groot verschil tussen het bruto en het netto rendement; in de praktijk maakt men vaak een verkeerde vergelijking met de spaarhypotheek;

Overgangsrecht

Tot 2013 was het mogelijk andere hypotheekvormen af te sluiten waarbij rente aftrek mogelijk was. Alleen als je gebruikt kunt maken van het overgangsrecht kan en mag je deze vormen nog voortzetten. De Beleggingshypotheek valt onder het overgangsrecht.