Hybride hypotheek

Een Hybride hypotheek asluiten voor zekerheid en lage netto lasten
Hybride Hypotheek afsluiten via Smartfee. Bekijk onze Hypotheken

Een hybride hypotheek afsluiten en de voordelen van de spaarhypotheek en de beleggingshypotheek combineren? Smartfee adviseert je graag over de mogelijkheden en actuele rente. Deze hypotheek wordt ook wel de spaar/beleggingshypotheek genoemd waarbij je de lening niet aflost gedurende de looptijd. Naast hypotheekrente betaal je een premie voor een gemengde verzekering en een inleg voor beleggingen. Je kunt zelf de verhouding bepalen tussen het spaar- en beleggingsdeel. (Beperkt) wisselen tussen het spaar- en beleggingsgedeelte met gespaard of belegd vermogen is mogelijk. Ook wisselen tussen fondsen binnen het beleggingsgedeelte is mogelijk. Door te beleggen kunnen de maandlasten dalen en/of houd je aan het einde van de looptijd een bedrag over.

Op deze manier kun je een verdeling maken tussen de zekerheid van gegarandeerd sparen en het risicovollere beleggen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de ontwikkelingen van de beurskoersen en de kapitaalmarktrente, en het eventuele switchen tussen sparen en beleggen. Niet iedere geldverstrekker biedt de hybride hypotheek aan en de productvoorwaarden verschillen per geldverstrekker. De verschillende hybride hypotheken zijn moeilijk met elkaar te vergelijken door de ondoorzichtige kostenstructuur van het beleggingsgedeelte.

Hybride hypotheek afsluiten

  • maximaal fiscaal voordeel
  • je bouwt in veel gevallen een belastingvrij vermogen op
  • je bepaalt zelf de verhouding tussen sparen en beleggen, en deze verhouding kun je tussentijds (beperkt) wijzigen
  • een deel van het eindkapitaal is gegarandeerd via het spaardeel
  • er is kans op een hoger rendement door het beleggingsdeel
  • combinatie geldverstrekker/verzekeraar ligt vast

Een hybride hypotheek afsluiten is geschikt om tot de beste fiscale verdeling te komen. Er is veel vrijheid en flexibiliteit binnen deze hypotheekvorm: je kunt de premie (tijdelijk) verhogen of verlagen, de looptijd wijzigen en het overlijdensrisico al dan niet verzekeren of aanpassen.

Overgangsrecht

Tot 2013 was het mogelijk andere hypotheekvormen af te sluiten waarbij rente aftrek mogelijk was. Alleen als je gebruikt kunt maken van het overgangsrecht kan en mag je deze vormen nog voortzetten. De Hybridehypotheek valt onder het overgangsrecht.