Levenhypotheek

Een Levenhypotheek afsluiten en belastingvrij vermogen opbouwen
Levenhypotheek afsluiten via Smartfee.nl. Bekijk onze Hypotheken

De levenhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een levensverzekering (kapitaalverzekering). De lening wordt aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden van de verzekerde(n) afgelost met de uitkering uit de levensverzekering. Bij de levenhypotheek wordt belasting vrij vermogen opgebouwd en geprofiteerd van de rente aftrek. Wil je een levenhypotheek afsluiten met hulp van een ervaren hypotheekadviseur? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Voordelen levenhypotheek afsluiten

Omdat in principe gedurende de looptijd van de lening niet wordt aflost, blijft, bij gelijkblijvende rente, de fiscale aftrekpost ongewijzigd hoog. Dit heeft natuurlijk een positief effect op je netto hypotheeklasten. Bovendien heb je een fiscaal voordeel: omdat niet wordt afgelost, kun je over de hele looptijd van de levenhypotheek de hypotheekrente volledig aftrekken, terwijl de rente die je ontvangt over de spaarpremie belastingvrij is. Dit laatste echter wel onder strikte voorwaarden.

 • in veel gevallen bouw je een belastingvrij vermogen op;
 • extra fiscaal voordeel mogelijk bij polissen afgesloten vóór 1 januari 1992;

Ten opzichte van de hypotheekvormen met tussentijdse aflossingen:

 • fiscaal voordeliger; omdat je niet aflost, blijft de belastingaftrek in stand gedurende de looptijd;

Ten opzichte van de beleggingshypotheken:

 • minder beleggingsrisico: meestal is er een gegarandeerd rendement; er is vaak sprake van een verzekerd kapitaal bij leven.

Nadelen van deze hypotheek

Tegenover deze lage hypotheeklasten staat als nadeel dat de fiscale voorwaarden de levenhypotheek tot een keurslijf maken. Verder is de hoogte van de uitkering via de gekoppelde gemengde verzekering niet zeker. Vaak is namelijk een deel van de uitkering niet gegarandeerd, maar afhankelijk van een zogenoemde winstuitkering, waarvan de hoogte niet van tevoren vaststaat. Een ander nadeel betreft de afkoopwaarde ofwel uitkering bij voortijdige beëindiging. Het is niet mogelijk om die afkoopwaarde zelf te berekenen. Bovendien valt die bijna altijd tegen.

 • het garandeerde rendement is meestal vrij laag; de maatschappij belegt de premie meestal in obligaties e.d.;
 • er is meestal geen keuzemogelijkheid voor de belegging;
 • het te bereiken totale eindkapitaal is veelal onzeker omdat een deel van de uitkering uit winstdeling bestaat;
 • de levensverzekering heeft meestal een ondoorzichtige kostenstructuur;
 • je hebt meestal geen inzicht in de waarde van de polis tijdens de looptijd;
 • meestal een minimaal verplichte overlijdensrisicoverzekering;
 • het eindkapitaal is maar tot een bepaald maximum belastingvrij;

Ten opzichte van de spaarhypotheek:

 • minder voordelig; een lager garantiekapitaal en hogere kosten dus een lager netto rendement;

Ten opzichte van de beleggingsrekening- hypotheek:

 • minder flexibiliteit: je dient rekening te houden met de fiscale spelregels om belastingvrij vermogen op te kunnen bouwen;
 • vanwege de hogere kosten moet je in werkelijkheid een hoger bruto rendement maken, om hetzelfde netto rendement als de beleggingshypotheek zonder verzekering te behalen;
 • vanaf 1 januari 2001 wordt dit nadeel enigszins afgezwakt vanwege de zogenaamde vermogensrendementsheffing.

Een levenhypotheek afsluiten is met name geschikt voor mensen met een meer dan modaal inkomen of mensen die inkomensgroei verwachten. Omdat er gedurende de hele looptijd van de levenhypotheek maximaal geprofiteerd wordt van de hypotheekrente aftrek, kan de levenshypotheek met name interessant zijn voor mensen met een wat hoger inkomen.

Overgangsrecht

Tot 2013 was het mogelijk andere hypotheekvormen af te sluiten waarbij rente aftrek mogelijk was. Alleen als je gebruikt kunt maken van het overgangsrecht kan en mag je deze vormen nog voortzetten. De Levenhypotheek valt onder het overgangsrecht.