Spaarhypotheek

Een Spaarhypotheek afsluiten en met zekerheid aflossen
Spaarhypotheek afsluiten via Smartfee. Bekijk onze Hypotheken

De spaarhypotheek is een verbeterde versie van de traditionele levenhypotheek. Een spaarhypotheek afsluiten is erg populair door het feit dat de onzekerheid rond de hoogte van de uitkering is weggenomen: het verzekerd bedrag is bij de spaarhypotheek altijd gelijk aan de hypotheekschuld. Het gehele bedrag wordt gegarandeerd. Een ander voordeel van de spaarhypotheek is dat je bij tussentijdse beëindiging het volledige kapitaal krijgt uitgekeerd dat met het spaardeel is opgebouwd. Wel heb je dan te maken met verkapte afkoopkosten. Een derde voordeel van de spaarhypotheek is dat een verhoging van de hypotheekrente deels wordt gecompenseerd door een verlaging van de verzekeringspremie.

Deze constructie leidt ertoe dat de lasten gedurende de looptijd van de hypotheek een stuk stabieler zijn dan bij andere hypotheekvormen. Het fiscale voordeel van de traditionele levenhypotheek geldt natuurlijk ook voor de spaarhypotheek. Door de koppeling van hypotheek- en spaarrente is een spaarhypotheek vooral gunstig bij een hoge hypotheekrente. Wie eenmaal voor een spaarhypotheek bij een bepaalde maatschappij heeft gekozen, zit hieraan voor de rest van de looptijd vast. Overstappen naar een andere geldgever is wel mogelijk, maar uit financieel oogpunt niet verstandig. Wel zijn lagere lasten mogelijk als je overstapt op een beleggingshypotheek of aflossingsvrije hypotheek. Een spaarhypotheek afsluiten met hulp van een hypotheekadviseur? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend financieel advies.

Voordelen spaarhypotheek afsluiten

 • in veel gevallen bouw je een belastingvrij vermogen op;
 • fiscaal voordeliger; omdat niet wordt afgelost, blijft de belastingaftrek in stand gedurende de looptijd;

Ten opzichte van de levenhypotheek;

 • je hebt inzicht in de waarde van de spaarverzekering tijdens de looptijd van de spaarhypotheek;

Ten opzichte van de leven- en beleggingshypotheek;

 • je spaart met een gegarandeerd rendement; het rendement is even hoog als de hypotheekrente;
 • je maakt een hoog rendement bij een hoge hypotheekrente;
 • je loopt niet het risico dat het beoogde eindkapitaal niet wordt gehaald;
 • de waarde van de spaarhypotheek kan tussentijds niet lager worden;
 • renteschommelingen worden gedempt door de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente;
 • geen of weinig kosten over de vermogensopbouw.

Nadelen van deze hypotheek

Voor een alleenstaande is een spaarhypotheek niet altijd voordelig. De kosten die de verzekeraar bij een spaarhypotheek maakt, zijn verwerkt in de premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Maar een alleenstaande kan heel goed zonder zo’n verzekering. De kosten ervan wegen zwaarder door als de alleenstaande bij het afsluiten al wat ouder is. Verder is een spaarhypotheek niet zo flexibel. Net als iedere levenhypotheek moet je je aan de voorwaarden van de fiscus houden, wil je van het fiscale voordeel profiteren. Oversluiten naar een lagere rente of andere hypotheekvorm is daardoor vaak zeer onvoordelig.

 • het eindkapitaal is maar tot een bepaald maximum belastingvrij;
 • meestal een opslag op de hypotheekrente van 0,2%;
 • veelal een verplichte overlijdensrisicoverzekering;
 • bij een lage hypotheekrente maak je een laag rendement vanwege de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente;
 • je bent gebonden aan een en dezelfde instantie voor wat betreft lenen, sparen en verzekeren;
 • het eindkapitaal kan niet hoger worden dan de hoogte van de hypotheek;

Ten opzichte van de beleggingsverzekering- hypotheek:

 • minder flexibiliteit met betrekking tot wijzigingen in de lening, vermogensopbouw en verzekeringsdekkingen;
 • vaak is er sprake van een verplichte overlijdensrisicodekking

Ten opzichte van de beleggingsrekening- hypotheek:

 • minder flexibiliteit: je dient rekening te houden met de fiscale spelregels om belastingvrij vermogen op te kunnen bouwen.

Overgangsrecht

Tot 2013 was het mogelijk andere hypotheekvormen af te sluiten waarbij rente aftrek mogelijk was. Alleen als je gebruikt kunt maken van het overgangsrecht kan en mag je deze vormen nog voortzetten. Een Spaarhypotheek afsluiten valt onder het overgangsrecht.