Hypotheek - Hypotheekvormensmartfee.nl

Hypotheekvormen

alle smartfee.nl hypotheekvormen

De annuïteitenhypotheek

Starten met lage aflossing

Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit) betaald. Zo betaal je met de annuïteitenhypotheek steeds hetzelfde bruto (maand)bedrag, waarbij het rentedeel van dit vaste bedrag daalt en het aflossingsdeel stijgt.

Gevolg hiervan is dat de fiscale aftrek jaarlijks lager wordt; de netto lasten stijgen gedurende de looptijd, omdat alleen de rente fiscaal aftrekbaar is. De vaststelling van deze annuïteit geschiedt altijd zo dat aan het einde van de looptijd de volledige hypotheekschuld is afgelost. De annuïteiten worden veelal maandelijks voldaan.

 

Voordelen annuïteitenhypotheek

 • lage aanvangslasten; in het begin betaal je weinig aflossing bij de annuïteitenhypotheek;
 • alternatief voor een hypotheek met vermogensopbouw indien je een hogere leeftijd of slechtere gezondheid hebt;
 • offertes van de annuïteitenhypotheek zijn gemakkelijker te vergelijken dan offertes van hypotheekvormen met vermogensopbouw;
 • makkelijk bij verhuizing of beëindiging van de hypotheek.

 Nadelen annuïteitenhypotheek

 • het fiscaal voordeel van de annuïteitenhypotheek daalt tijdens de looptijd vanwege de (stijgende) aflossingen;
 • de netto lasten stijgen tijdens de looptijd van de annuïteitenhypotheek; de bruto lasten blijven gelijk;

Ten opzichte van de hypotheken met vermogensopbouw: de annuïteitenhypotheek is fiscaal minder gunstig.
De annuïteitenhypotheek is vooral interessant voor mensen die voor lage aanvangslasten kiezen. Ook is de annuïteiten hypotheek uiterst geschikt voor mensen die in de toekomst een stijging in inkomen verwachten, tenzij de fiscale druk toeneemt (bijvoorbeeld als je in een hoger belastingtarief valt).

 De lineaire hypotheek

Snel vermogen opbouwen - maandlasten dalen

Bij de lineaire hypotheek wordt gedurende de looptijd periodiek een vast bedrag afgelost. Bij een looptijd van 30 jaar (= 360 maanden) moet per maand dus 1/360e deel worden afgelost. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks lager worden.

Door de geldverstrekker wordt de lineaire hypotheek nog wel eens vereist vanwege de snelle aflossing in de beginfase, bijvoorbeeld bij incourante onderpanden. Op deze manier vermindert het risico voor de bank snel. Door de opkomst van andere, voordeligere hypotheekvormen wordt de lineaire hypotheek overigens niet vaak meer afgesloten.

Voordelen lineaire hypotheek

 • je bouwt snel en veilig vermogen op met de aflossingen;
 • de maandlasten nemen af gedurende de looptijd;
 • de lineaire hypotheek is goed te combineren met andere hypotheekvormen.

Nadelen lineaire hypotheek

 • hoge maandlasten bij aanvang van de lineaire hypotheek;
 • fiscaal voordeel neemt af gedurende de looptijd;
  ten opzichte van andere vormen is de lineaire hypotheek fiscaal minder voordelig.

De lineaire hypotheek is nuttig voor mensen die hun woonlasten relatief snel willen verminderen. Zodat zij bijvoorbeeld in deeltijd kunnen gaan werken, of vervroegd uit kunnen treden. Ook is de lineaire hypotheek interessant voor mensen die bijvoorbeeld een beroep hebben dat gepaard gaat met financiële risico's, en bang zijn dat het later door omstandigheden een stuk slechter zal gaan. Door de hoge beginlasten van de lineaire hypotheek is de hypotheek niet geschikt voor mensen met een 'laag' (start)salaris.

 De aflossingsvrije hypotheek

Lage lasten - enkel rente betalen

Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt gedurende de looptijd alleen rente betaald en geen aflossing. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks gelijk blijft. Aflossing geschiedt aan het einde van de looptijd uit de verkoop van de woning of met gespaard kapitaal uit verzekering of belegging. De aflossingsvrije hypotheek wordt vaak gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm of wanneer er sprake is van een cliënt die eigen geld kan inbrengen.

De maximaal mogelijke aflossingsvrije hypotheek bedraagt 50% van de marktwaarde van de woning sinds 2013.
De rente van een nieuwe aflossingsvrije hypotheek is dan ook niet meer aftrekbaar. Het is daarom zinvol om te gaan aflossen of te zorgen dat u na het einde van de fiscale einddatum van uw lening extra kunt aflossen. Het is van belang dat u de betaalbaarheid van uw hypotheeklasten na gaat.    

Een overlijdensrisicoverzekering is bij sommige geldverstrekkers verplicht bij het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek. Mocht je tussentijds komen te overlijden, dan kan de aflossingsvrije hypotheek worden afgelost door de uitkering van deze verzekering.


Voordelen aflossingsvrije hypotheek

 • lage netto lasten;
 • je betaalt alleen rente;
 • geen verplichte tussentijdse aflossingen;
 • geen verplichte vermogensopbouw;
 • geen verplichte verzekeringsdekkingen, meestal afgezien van overlijdensrisicodekking;
 • belastingaftrek blijft in stand bij bestaande aflossingsvrije hypotheken sinds 2013 ( maximaal 30 jaar);
 • een manier om lasten (tijdelijk) te verlagen indien in combinatie met een andere vorm afgesloten;
 • hoogte van de aflossingsvrije hypotheek is beperkt tot maximaal 50% van de marktwaarde;

Nadelen aflossingsvrije hypotheek

 • je bouwt geen vermogen op omdat niet wordt afgelost gedurende de looptijd;
 • rentelast blijft doorlopen;
 • de eindaflossing is niet geregeld;
 • na pensionering bestaat de kans dat je netto lasten stijgen vanwege een vermindering van belastingaftrek;
 • vanaf 2001 is de hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekbaar; indien je niet aflost kunnen de lasten daarna behoorlijk stijgen;

De aflossingsvrije hypotheek is vooral interessant wanneer er voldoende overwaarde in de woning aanwezig is. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat de lening niet vermindert. Voor bijvoorbeeld een oudere alleenstaande zonder kinderen kan dat echter juist aantrekkelijk zijn. Houd er dan wel rekening mee dat de kans bestaat dat de netto lasten na pensionering stijgen vanwege een vermindering van belastingaftrek. Als de aflossingsvrije hypotheek in combinatie met een andere vorm wordt afgesloten is het een manier om lasten (tijdelijk) te verlagen.

Overgangsrecht:
Tot 2013 was het mogelijk andere hypotheekvormen af te sluiten waarbij rente aftrek mogelijk was. Alleen als je gebruikt kunt maken van het overgangsrecht kan en mag je deze vormen nog voortzetten. De aflossingsvrije hypotheek valt onder het overgangsrecht.

 Krediethypotheek

De meest flexibele vorm van allemaal

Een krediethypotheek is de meest flexibele hypotheekvorm die er bestaat. De krediethypotheek is afgeleid van de aflossingsvrije hypotheek en is een alternatief voor consumptief lenen. Je hebt eigenlijk een doorlopend krediet met het huis als onderpand.

Door deze zekerheid is de geldgever bereid een lagere variabele rente te hanteren dan bij een doorlopend krediet. De rente kan niet voor langere perioden worden vastgezet. Of, wanneer en hoe je de krediethypotheek wilt aflossen, bepaal je in principe zelf.

Tot de kredietlimiet (een bepaald percentage van de waarde van het huis) kun je zelfs de verschuldigde rente laten bijschrijven. Voorwaarde is vaak wel dat je ook aardig wat eigen geld inbrengt.

Tot enkele jaren geleden had de krediethypotheek een extra voordeel. Mensen konden hiermee goedkoop geld lenen en de rente over dat bedrag aftrekken via de belasting. Nu de fiscale regels met betrekking tot consumptief gebruik van een hypothecair krediet zijn aangescherpt, heeft deze hypotheekvorm veel van zijn aantrekkelijkheid verloren. En zeker na de Belastingherziening in 2001 en 2013, is de krediethypotheek weinig interessant meer.

Voordelen krediethypotheek

 • er bestaat geen aflossingsverplichting bij de krediethypotheek, wat met name in verband met de fiscale aftrekbaarheid bij hogere inkomens interessant kan zijn;
 • doorlopend krediet met hypothecaire zekerheid;
 • de eventuele aftrekbaarheid van de rente (doel van de lening is hierbij belangrijk).

Nadelen krediethypotheek

 • de rente kan niet voor langere perioden vast worden gezet.
 • de rente is vaak niet(meer) aftrekbaar

De krediethypotheek wordt nog wel afgesloten om de kredietruimte (tijdelijk) te verruimen, voor bijvoorbeeld verbetering of onderhoud van het huis. Ook wordt de krediethypotheek gebruikt door oudere mensen, die een deel van hun vermogen willen gebruiken voor bijvoorbeeld een aanvulling op hun pensioen ('opeten' van het vermogen).

Overgangsrecht:
Tot 2013 was het mogelijk andere hypotheekvormen af te sluiten waarbij rente aftrek mogelijk was. Alleen als je gebruikt kunt maken van het overgangsrecht kan en mag je deze vormen nog voortzetten. De Krediethypotheek valt onder het overgangsrecht.

 De levenhypotheek

Belastingvrij vermogen opbouwen

De levenhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een levensverzekering (kapitaalverzekering). De lening wordt aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden van de verzekerde(n) afgelost met de uitkering uit de levensverzekering. Bij de levenhypotheek wordt belasting vrij vermogen opgebouwd en geprofiteerd van de rente aftrek.

Voordelen levenhypotheek

Omdat in principe gedurende de looptijd van de lening niet wordt aflost, blijft, bij gelijkblijvende rente, de fiscale aftrekpost ongewijzigd hoog. Dit heeft natuurlijk een positief effect op je netto hypotheeklasten. Bovendien heb je een fiscaal voordeel: omdat niet wordt afgelost, kun je over de hele looptijd van de levenhypotheek de hypotheekrente volledig aftrekken, terwijl de rente die je ontvangt over de spaarpremie belastingvrij is. Dit laatste echter wel onder strikte voorwaarden.

 • in veel gevallen bouw je een belastingvrij vermogen op;
 • extra fiscaal voordeel mogelijk bij polissen afgesloten vóór 1 januari 1992;

Ten opzichte van de hypotheekvormen met tussentijdse aflossingen:

 • fiscaal voordeliger; omdat je niet aflost, blijft de belastingaftrek in stand gedurende de looptijd;

Ten opzichte van de beleggingshypotheken:

 • minder beleggingsrisico: meestal is er een gegarandeerd rendement; er is vaak sprake van een verzekerd kapitaal bij leven.

Nadelen levenhypotheek

Tegenover deze lage hypotheeklasten staat als nadeel dat de fiscale voorwaarden de levenhypotheek tot een keurslijf maken. Verder is de hoogte van de uitkering via de gekoppelde gemengde verzekering niet zeker. Vaak is namelijk een deel van de uitkering niet gegarandeerd, maar afhankelijk van een zogenoemde winstuitkering, waarvan de hoogte niet van tevoren vaststaat. Een ander nadeel betreft de afkoopwaarde ofwel uitkering bij voortijdige beëindiging. Het is niet mogelijk om die afkoopwaarde zelf te berekenen. Bovendien valt die bijna altijd tegen.

 • het garandeerde rendement is meestal vrij laag; de maatschappij belegt de premie meestal in obligaties e.d.;
 • er is meestal geen keuzemogelijkheid voor de belegging;
 • het te bereiken totale eindkapitaal is veelal onzeker omdat een deel van de uitkering uit winstdeling bestaat;
 • de levensverzekering heeft meestal een ondoorzichtige kostenstructuur;
 • je hebt meestal geen inzicht in de waarde van de polis tijdens de looptijd;
 • meestal een minimaal verplichte overlijdensrisicoverzekering;
 • het eindkapitaal is maar tot een bepaald maximum belastingvrij;

Ten opzichte van de spaarhypotheek:

 • minder voordelig; een lager garantiekapitaal en hogere kosten dus een lager netto rendement;

Ten opzichte van de beleggingsrekening- hypotheek:

 • minder flexibiliteit: je dient rekening te houden met de fiscale spelregels om belastingvrij vermogen op te kunnen bouwen;
 • vanwege de hogere kosten moet je in werkelijkheid een hoger bruto rendement maken, om hetzelfde netto rendement als de beleggingshypotheek zonder verzekering te behalen;
 • vanaf 1 januari 2001 wordt dit nadeel enigszins afgezwakt vanwege de zogenaamde vermogensrendementsheffing.

De levenhypotheek is met name geschikt voor mensen met een meer dan modaal inkomen of mensen die inkomensgroei verwachten. Omdat er gedurende de hele looptijd van de levenhypotheek maximaal geprofiteerd wordt van de hypotheekrente aftrek, kan de levenshypotheek met name interessant zijn voor mensen met een wat hoger inkomen.

Overgangsrecht:
Tot 2013 was het mogelijk andere hypotheekvormen af te sluiten waarbij rente aftrek mogelijk was. Alleen als je gebruikt kunt maken van het overgangsrecht kan en mag je deze vormen nog voortzetten. De Levenhypotheek valt onder het overgangsrecht.

 Spaarhypotheek

Met zekerheid aflossen

De spaarhypotheek is een verbeterde versie van de traditionele levenhypotheek. De spaarhypotheek dankt zijn populariteit vooral aan het feit dat de onzekerheid rond de hoogte van de uitkering is weggenomen: het verzekerd bedrag is bij de spaarhypotheek altijd gelijk aan de hypotheekschuld. Het gehele bedrag wordt gegarandeerd.

Een ander voordeel van de spaarhypotheek is dat je bij tussentijdse beëindiging het volledige kapitaal krijgt uitgekeerd dat met het spaardeel is opgebouwd. Wel heb je dan te maken met verkapte afkoopkosten.
Een derde voordeel van de spaarhypotheek is dat een verhoging van de hypotheekrente deels wordt gecompenseerd door een verlaging van de verzekeringspremie.
Deze constructie leidt ertoe dat de lasten gedurende de looptijd van de hypotheek een stuk stabieler zijn dan bij andere hypotheekvormen.

Het fiscale voordeel van de traditionele levenhypotheek geldt natuurlijk ook voor de spaarhypotheek. Door de koppeling van hypotheek- en spaarrente is een spaarhypotheek vooral gunstig bij een hoge hypotheekrente. Wie eenmaal voor een spaarhypotheek bij een bepaalde maatschappij heeft gekozen, zit hieraan voor de rest van de looptijd vast. Overstappen naar een andere geldgever is wel mogelijk, maar uit financieel oogpunt niet verstandig. Wel zijn lagere lasten mogelijk als je overstapt op een beleggingshypotheek of aflossingsvrije hypotheek.

Voordelen spaarhypotheek

 • in veel gevallen bouw je een belastingvrij vermogen op;
 • fiscaal voordeliger; omdat niet wordt afgelost, blijft de belastingaftrek in stand gedurende de looptijd;

Ten opzichte van de levenhypotheek;

 • je hebt inzicht in de waarde van de spaarverzekering tijdens de looptijd van de spaarhypotheek;

Ten opzichte van de leven- en beleggingshypotheek;

 • je spaart met een gegarandeerd rendement; het rendement is even hoog als de hypotheekrente;
 • je maakt een hoog rendement bij een hoge hypotheekrente;
 • je loopt niet het risico dat het beoogde eindkapitaal niet wordt gehaald;
 • de waarde van de spaarhypotheek kan tussentijds niet lager worden;
 • renteschommelingen worden gedempt door de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente;
 • geen of weinig kosten over de vermogensopbouw.

Nadelen spaarhypotheek

Voor een alleenstaande is een spaarhypotheek niet altijd voordelig. De kosten die de verzekeraar bij een spaarhypotheek maakt, zijn verwerkt in de premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Maar een alleenstaande kan heel goed zonder zo'n verzekering. De kosten ervan wegen zwaarder door als de alleenstaande bij het afsluiten al wat ouder is.
Verder is een spaarhypotheek niet zo flexibel. Net als iedere levenhypotheek moet je je aan de voorwaarden van de fiscus houden, wil je van het fiscale voordeel profiteren. Oversluiten naar een lagere rente of andere hypotheekvorm is daardoor vaak zeer onvoordelig.

 • het eindkapitaal is maar tot een bepaald maximum belastingvrij;
 • meestal een opslag op de hypotheekrente van 0,2%;
 • veelal een verplichte overlijdensrisicoverzekering;
 • bij een lage hypotheekrente maak je een laag rendement vanwege de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente;
 • je bent gebonden aan een en dezelfde instantie voor wat betreft lenen, sparen en verzekeren;
 • het eindkapitaal kan niet hoger worden dan de hoogte van de hypotheek;

Ten opzichte van de beleggingsverzekering- hypotheek:

 • minder flexibiliteit met betrekking tot wijzigingen in de lening, vermogensopbouw en verzekeringsdekkingen;
 • vaak is er sprake van een verplichte overlijdensrisicodekking

Ten opzichte van de beleggingsrekening- hypotheek:

 • minder flexibiliteit: je dient rekening te houden met de fiscale spelregels om belastingvrij vermogen op te kunnen bouwen.

Overgangsrecht:
Tot 2013 was het mogelijk andere hypotheekvormen af te sluiten waarbij rente aftrek mogelijk was. Alleen als je gebruikt kunt maken van het overgangsrecht kan en mag je deze vormen nog voortzetten. De Spaarhypotheek valt onder het overgangsrecht.

 Bankspaar hypotheek

Met zekerheid aflossen en lage kosten

De bankspaarhypotheek lijkt op de spaarhypotheek, maar bij de bankspaarhypotheek is er geen sprake van sparen via een levensverzekering. De bankspaarhypotheek heeft een geblokkeerde spaarrekening (SEW) of een geblokkeerde beleggingsrekening (BEW) die gekoppeld is aan de hypotheek.

Bij de bankspaarhypotheek betaal je een spaarbedrag voor de spaarrekening en een vast bedrag aan rente voor de hypotheek. Aan het einde van de looptijd los je de bankspaarhypotheek in één keer af met het gespaarde bedrag op de rekening.

Gedurende de looptijd van de bankspaarhypotheek vinden er dus geen aflossingen plaats.

Spaarrekening Eigen Woning (SEW)

Voor de spaarvariant (SEW) binnen de bankspaarhypotheek zijn over het algemeen dezelfde kenmerken van toepassing als bij een spaarhypotheek. De rentevergoeding is veelal gelijk aan de verschuldigde hypotheekrente, waardoor een vermogen wordt opgebouwd op basis van een gegarandeerd rendement. Met de uitkering wordt aan het einde van de looptijd de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost. Het voornaamste verschil met een spaarhypotheek is dat er standaard geen overlijdensrisicoverzekering aan de rekening gekoppeld is, waardoor bij overlijden een risico op een restschuld bestaat. Het is uiteraard wel mogelijk om los een aanvullende overlijdensrisicoverzekering te sluiten bij een verzekeraar naar keuze.

Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW)

Ook voor de beleggingsvariant (BEW) binnen banksparen geldt dat het overlijdensrisico los verzekerd dient te worden. Het belangrijkste verschil met de SEW is echter dat het rendement niet gegarandeerd is. Hierdoor loop je het risico dat je aan het einde van de looptijd onvoldoende kapitaal hebt opgebouwd om de eigenwoningschuld af te lossen. Aan de andere kant bestaat er ook een kans dat je meer vermogen opbouwt dan de eigenwoningschuld. Dit kan aan het einde van de looptijd van je hypotheek fiscale gevolgen hebben. De uitkering van het kapitaal is namelijk onbelast tot maximaal de hoogte van je eigenwoningschuld of de wettelijke vrijstellingsbedragen. Over alles wat je meer gespaard hebt, moet je dus belastingen betalen.

Fiscale vrijstelling

Bij bankspaarhypotheken is het mogelijk om gebruik te maken van een fiscale vrijstelling. Deze vrijstelling houdt in dat je gedurende minimaal 15 of 20 jaar belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. Je betaalt gedurende de inlegperiode geen belasting over het opgebouwde vermogen en met het eindsaldo kun je je hypotheek belastingvrij (deels) aflossen. Voor 2010 zijn de vrijstellingen respectievelijk € 34.100,- (voor 15 jaar) en € 150.500,- (voor 20 jaar). Deze vrijstellingen gelden éénmaal per rekeninghouder. Voorwaarde is wel dat je een eigen woning bezit en 15 jaar (of 20 jaar) lang aaneengesloten inleg hebt betaald. Daarbij mag de hoogste jaarinleg niet meer dan tien maal de laagste jaarinleg bedragen.

Voordelen bankspaarhypotheek

 • Zekerheid: het gespaarde kapitaal is gegarandeerd
 • Maximaal fiscaal voordeel
 • Belastingvrij sparen
 • Dempend effect op renteschommelingen
 • Gemakkelijk te koppelen aan een nieuwe hypotheek

Nadelen bankspaarhypotheek

 • Gebonden aan één instantie
 • Eindkapitaal is afhankelijk van de beurs
 • Hypotheekrente ligt gemiddeld 0,2% hoger
 • Enkele fiscale nadelen
 Beleggingshypotheek

Lage netto lasten - veel vrijheid

Een beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een effectendepot dat bestaat uit beleggingen in onder andere aandelen- en obligatiefondsen (niet rechtstreeks in individuele aandelen). De lening wordt aan het einde van de looptijd afgelost met de opgebouwde waarde uit het depot. De beleggingshypotheek wordt gekenmerkt door de mogelijkheid van hoge rendementen, gecombineerd met de rente aftrek.

De rendementen van een dergelijk effectendepot ontwikkelen zich minder stabiel dan de rendementen in een levensverzekering. De gemiddelde rendementsverwachting bij een lange looptijd is echter hoger.

Voordelen beleggingshypotheek

 • lage netto lasten
 • veel vrijheid
 • extra inleg of opname dikwijls mogelijk
 • fiscaal aantrekkelijk, rente-aftrek gedurende de hele looptijd is maximaal
 • mee financieren van eenmalige storting mogelijk
 • niet afhankelijk van verzekeringsbeperkingen
 • kans op hoger rendement
 • verzekeringnemer bepaalt in zekere mate zelf hoe zijn inleg wordt belegd;
 • bruto-en nettolasten blijven constant (bij gelijkblijvende rente)

Nadelen beleggingshypotheek

 • het eindkapitaal is maar tot een bepaald maximum belastingvrij;
 • beleggingsrisico: meestal geen gegarandeerd rendement en/of eindkapitaal;
 • vaak uiteenlopende productvoorwaarden
 • enorm aanbod aan producten met diverse beleggingsfondsen die verschillen qua soort, beleggingsbeleid, kosten en rendement;
 • daardoor zeer moeilijk met elkaar te vergelijken;
 • relatief hoge kosten over de vermogensopbouw;

Ten opzichte van de spaarhypotheek:

 • geen koppeling met de hypotheekrente; geen rentedempende werking; geen hoger rendement bij een hogere hypotheekrente;
 • vanwege de kosten is er een groot verschil tussen het bruto en het netto rendement; in de praktijk maakt men vaak een verkeerde vergelijking met de spaarhypotheek;

Overgangsrecht:
Tot 2013 was het mogelijk andere hypotheekvormen af te sluiten waarbij rente aftrek mogelijk was. Alleen als je gebruikt kunt maken van het overgangsrecht kan en mag je deze vormen nog voortzetten. De Beleggingshypotheek valt onder het overgangsrecht.

 Effectenhypotheek

Lage netto lasten - veel vrijheid

Bij de effectenhypotheek wordt de lening gedurende de looptijd niet afgelost en betaal je alleen rente. Daarnaast wordt eenmalig een bedrag in een effectenportefeuille gestort. Bij veel geldverstrekkers mag je je eigen portefeuille inbrengen. Een belangrijk verschil met een beleggingshypotheek is, dat de effectenportefeuille bij een effectenhypotheek mag bestaan uit individuele aandelenposities (i.p.v. gemengde aandelen- en obligatiefondsen).

Door middel van deze rechtstreekse belegging bouw je een kapitaal op. Met dit kapitaal wordt aan het einde van de looptijd de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost.
Door te beleggen is het mogelijk een (aanzienlijk) hoger rendement te halen dan het rentepercentage van de hypotheek. Maar het kan ook minder goed uitpakken. Beleggen brengt altijd bepaalde risico's met zich mee. De aflossing is dus niet gegarandeerd.
En omdat je het bedrag op één bepaald moment inlegt, het moment dat de effectenhypotheek wordt afgesloten, zit er nog een extra risico aan de effectenhypotheek: het kan zijn dat het net een slecht moment is om te beleggen.

De eenmalige inleg wordt vaak meegefinancierd bij de hypotheekaanvraag. Je leent daardoor vaak 130% tot wel 150% van de executiewaarde. Met dit geld kunt je een behoorlijk aandelenkapitaal financieren. De rente over dit meegefinancierde bedrag is overigens niet fiscaal aftrekbaar.

Kenmerken

 • maximaal belastingvoordeel
 • je kunt zonder eigen geld beleggen
 • het beleggingsresultaat is onzeker
 • forfaitaire rendementsheffing in box 3, 1,2% van het vermogen
 • een levensverzekering is niet verplicht, dus je bent niet gebonden aan de regels voor levensverzekeringen

De effectenhypotheek is alleen interessant voor mensen met een gezinsinkomen boven € 50.000,-. Kom je hieronder dan is een beleggingshypotheek een betere hypotheek.

Overgangsrecht:
Tot 2013 was het mogelijk andere hypotheekvormen af te sluiten waarbij rente aftrek mogelijk was. Alleen als je gebruikt kunt maken van het overgangsrecht kan en mag je deze vormen nog voortzetten. De Effectenhypotheek valt onder het overgangsrecht.

 De hybride hypotheek

Zekerheid en Lage netto lasten

De hybride hypotheek combineert de voordelen van de spaarhypotheek en de beleggingshypotheek. Daarom wordt ze ook wel de spaar/beleggingshypotheek genoemd.

Je lost de lening gedurende de looptijd niet af. Naast hypotheekrente betaal je een premie voor een gemengde verzekering en een inleg voor beleggingen. Je kunt zelf de verhouding bepalen tussen het spaar- en beleggingsdeel. (Beperkt) wisselen tussen het spaar- en beleggingsgedeelte met gespaard of belegd vermogen is mogelijk.
Ook wisselen tussen fondsen binnen het beleggingsgedeelte is mogelijk.
Door te beleggen kunnen de maandlasten dalen en/of houd je aan het einde van de looptijd een bedrag over.

Op deze manier kun je een verdeling maken tussen de zekerheid van gegarandeerd sparen en het risicovollere beleggen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de ontwikkelingen van de beurskoersen en de kapitaalmarktrente, en het eventuele switchen tussen sparen en beleggen.

Niet iedere geldverstrekker biedt de hybride hypotheek aan en de productvoorwaarden verschillen per geldverstrekker. De verschillende hybride hypotheken zijn moeilijk met elkaar te vergelijken door de ondoorzichtige kostenstructuur van het beleggingsgedeelte.

Kenmerken

 • maximaal fiscaal voordeel
 • je bouwt in veel gevallen een belastingvrij vermogen op
 • je bepaalt zelf de verhouding tussen sparen en beleggen, en deze verhouding kun je tussentijds (beperkt) wijzigen
 • een deel van het eindkapitaal is gegarandeerd via het spaardeel
 • er is kans op een hoger rendement door het beleggingsdeel
 • combinatie geldverstrekker/verzekeraar ligt vast

De hybride hypotheek is geschikt om tot de beste fiscale verdeling te komen. Er is veel vrijheid en flexibiliteit binnen deze hypotheekvorm: je kunt de premie (tijdelijk) verhogen of verlagen, de looptijd wijzigen en het overlijdensrisico al dan niet verzekeren of aanpassen.

Overgangsrecht:
Tot 2013 was het mogelijk andere hypotheekvormen af te sluiten waarbij rente aftrek mogelijk was. Alleen als je gebruikt kunt maken van het overgangsrecht kan en mag je deze vormen nog voortzetten. De Hybridehypotheek valt onder het overgangsrecht.