Hypotheek - Wat is een...smartfee.nl

Wat is een Hypotheek?

Berekening maken >

 

De aankoop van een huis is vaak de grootste investering in je leven. Wie een nieuwe huis wil kopen, zal dan ook vrijwel altijd geld moeten lenen. Deze vorm van lenen noemen we hypothecaire lening (hypotheek).

Woning als onderpand

Bij een hypothecaire lening dient de woning als onderpand voor de lening. Een geldverstrekker, meestal een bank of verzekeraar, leent je het geld om een huis te kopen. Deze lening moet aan het einde van de looptijd (maximaal 30 jaar) normaal gesproken volledig of in elk geval voor een groot deel afgelost zijn. Gedurende de looptijd betaal je als vergoeding voor de lening een percentage aan rente over het geleende geld.
Omdat je voor een huis vaak veel geld moet lenen, wil de geldverstrekker heel zeker zijn dat je alles weer terugbetaalt. Als je de rente en/of aflossing niet meer kunt betalen, dan kan de geldverstrekker besluiten jouw woning op te eisen. Hij zal de woning verkopen om zo het geleende bedrag weer terug te krijgen, inclusief de eventueel nog verschuldigde rente en kosten.

Laat je goed informeren

Een hypotheekovereenkomst is ingewikkelde kost en staat vaak vol met moeilijke woorden. Neem de tijd om alles heel goed door te lezen. Zorg ervoor dat je zeker weet wat er precies wordt bedoeld. Als je iets niet snapt, vraag het dan na. Teken nooit een overeenkomst die je niet helemaal begrijpt.

Bekijk hoeveel je kunt en wilt lenen

Het bedrag dat je kunt lenen voor de aankoop van een woning, ligt meestal tussen de drie keer en vijf keer je bruto jaarinkomen, afhankelijk van de hoogte van de rente en jouw persoonlijke financiële situatie. Laat een adviseur dit voor je berekenen voordat je een woning gaat zoeken. Heb je ooit problemen gehad met het aflossen van een lening? Dan is het soms moeilijk om een hypotheek te krijgen. Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) kun je hier informatie over krijgen. Hoeveel je wilt lenen, hangt af van wat je wilt betalen aan woonlasten in relatie tot de rest van je uitgavenpatroon.

De lasten van een koopwoning bestaan niet alleen uit rente en aflossing voor de hypotheek maar bijvoorbeeld ook uit verzekeringspremies en gemeentelijke belastingen. Bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) vind je meer informatie over de kosten bij het kopen van een huis. Denk ook na over je toekomstplannen. Of praat hierover met een financieel advsieur. Een financieel adviseur geeft je inzicht in je financiële situatie. Onder bepaalde voorwaarden kun je een huis kopen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Je betaalt dan vaak een lagere hypotheekrente. Als je je huis gedwongen moet verkopen, neemt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) de restschuld over.

Vragen over hypotheken

Weet je genoeg over hypotheken? Voordat je een hypotheek afsluit, moet je over veel dingen nadenken:
Kies je een vaste rente, een variabele rente of een combinatie? En welke hypotheekvorm? Aflossingsvrij, lineair, annuïteiten? 
Bij een vaste rente zet je het rentepercentage bijvoorbeeld vijf, tien of twintig jaar vast. In die periode betaal je (bij een aflossingsvrije hypotheek) elke maand dezelfde rente. Bij een variabele rente kan de rente iedere maand lager of hoger zijn. Je kunt ook voor een deel van je hypotheek de rente vast zetten en voor een ander deel een variabele rente kiezen.

Bekijk of je renterisico loopt

Je kunt kiezen voor een vaste of een variabele rente. Hoeveel renterisico je loopt, hangt af van de rente die je kiest:

  1. Heeft de lening een vaste rente gedurende de gehele looptijd? Dan loop je niet het risico dat de rente stijgt.
  2. Heeft de lening een vaste rente gedurende een deel van de looptijd? Je loopt renterisico op het moment dat de rentevast periode is afgelopen.
  3. Heeft de lening een variabele rente? Je loopt renterisico gedurende de gehele looptijd van de lening. Bij een hoge lening ben je extra gevoelig voor rentestijgingen. De meeste geldverstrekkers bieden de mogelijkheid om van een variabele naar een vaste rente over te stappen.

 

Bekijk of je het renterisico aankunt

Stel je voor dat de rente stijgt. Kun je de kosten van je lening of hypotheek dan nog betalen? Hoe los je je hypotheek af?
Afhankelijk van de hypotheekvorm los je elke maand een deel af, of je lost alles in één keer af aan het einde van de looptijd. Kun je de rente aftrekken?
De hypotheekrente en bepaalde andere kosten voor de financiering van je huis mag je onder voorwaarden aftrekken van jouw inkomen voor de inkomstenbelasting.

Vergelijk de mogelijkheden

Een geldverstrekker of aanbieder is een bank of verzekeraar die de hypothecaire lening verstrekt. Een adviseur bemiddelt voor één of meerdere aanbieders. De adviseur krijgt geen vergoeding meer van de aanbieder. Bij smartfee.nl spreek je zelf met de financieel adviseur een vaste vergoeding af, een fee, voor het hypotheekadvies. Bepaalde hypotheken (zoals beleggingshypotheken) hebben een Financiële Bijsluiter. Daarin staat informatie over de opbrengsten, risico's en kosten. Vraag bijsluiters van verschillende hypotheken en vergelijk de informatie.

Wil je je hypotheek oversluiten?

Vraag dan aan de adviseur welke kosten je moet betalen. Bijvoorbeeld boeterente en notariskosten. Vergelijk verschillende hypotheken. Gebruik daarbij dezelfde voorwaarden als die van de hypotheek die je nu hebt. Bijvoorbeeld dezelfde einddatum.

Soms is het voordeliger om de bestaande hypotheek aan te passen dan over te stappen naar een andere geldverstrekker. Loop alle stappen nog eens rustig na. Een hypotheek sluit je af voor een lange tijd. Vaak voor 30 jaar.

Het is daarom belangrijk dat je een goede keuze maakt. Neem alleen een hypotheek die je begrijpt. Kijk niet alleen naar de maandlasten wanneer je een hypotheek kiest. Hoe lager de maandlasten, hoe groter vaak het risico dat je de hypotheek later niet (helemaal) kunt aflossen. Bij hypotheken heb je vaak te maken met aanvullende verzekeringen.

Wat zijn de belangrijkste hypotheekvormen?

Annuïteitenhypotheek:
Bij deze hypotheek los je elke maand een deel van je schuld af. Je schuld wordt dus iedere maand minder. Je betaalt iedere maand hetzelfde bedrag aan rente en aflossing, waarbij het rentedeel in dit bedrag steeds kleiner wordt en het aflossingsdeel steeds groter. Aan het einde van de looptijd van de hypotheek heb je geen schuld meer.

Lineaire hypotheek:
Bij deze hypotheek wordt gedurende de looptijd periodiek een vast bedrag afgelost. Bij een looptijd van 30 jaar (= 360 maanden) moet per maand dus 1/360e deel worden afgelost. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks lager worden. Aan het einde van de looptijd van de hypotheek heb je geen schuld meer.

Aflossingsvrije hypotheek:
Bij deze hypotheek los je gedurende de looptijd niets af. Aan het eind van de looptijd is je schuld nog net zo hoog als aan het begin. Je betaalt gedurende de looptijd alleen rente. Deze vorm wordt vaak gecombineerd met andere hypotheekvormen.

Overgangsrecht:
Tot 2013 was het mogelijk andere hypotheekvormen af te sluiten waarbij rente aftrek mogelijk was. Alleen als je gebruikt kunt maken van het overgangsrecht kan en mag je deze vormen nog voortzetten. Dit zijn de volgende hypotheekvormen:   

Beleggings(verzekerings)hypotheek:
Bij deze hypotheek los je pas aan het einde van de looptijd af. Je legt iedere maand geld opzij voor de aflossing. Dit kan via een beleggingsverzekering of een beleggingsrekening bij een bank. Bij een beleggingsverzekering betaal je iedere maand premie. Met een deel van deze premie worden de overlijdensrisicoverzekering en kosten betaald. Met een ander deel bouw je vermogen op in de vorm van beleggingen.

Bij een beleggingsrekening wordt vaak een losse overlijdensrisicoverzekering gesloten. Als je kiest voor een geblokkeerde beleggingsrekening, dan beleg je fiscaal voordelig. Als je de beleggingsrekening niet blokkeert, heb je meer vrijheid en kun je vaak tussentijds nog geld opnemen.

Spaarhypotheek:
Bij deze hypotheek los je pas aan het einde van de looptijd af. Je legt iedere maand geld opzij voor de aflossing. Dit kan via een verzekering of een geblokkeerde spaarrekening. Bij een verzekering betaal je iedere maand premie. Met een deel van deze premie worden de overlijdensrisicoverzekering en kosten betaald. Met een ander deel bouw je spaartegoed op.
Bij een geblokkeerde spaarrekening zet je iedere maand geld opzij op deze spaarrekening en betaal je apart premie voor de overlijdensrisicoverzekering.

Bankspaarhypotheek:
In vergelijking met de traditionele spaarhypotheek is er bij de bankspaarhypotheek geen sprake van sparen middels een levensverzekering, maar gewoon via een geblokkeerde spaarrekening (SEW) of een geblokkeerde beleggingsrekening (BEW) die gekoppeld is aan de hypotheek. Bij banksparen betaal je een vast bedrag aan rente voor jouw hypotheek en een spaarbedrag voor jouw spaarrekening. Aan het einde van de looptijd los je (een gedeelte van) de hypotheek in één keer af met het gespaarde bedrag van de rekening. Gedurende de looptijd van de hypotheek vinden er dus geen aflossingen plaats.

Kenmerkend voor banksparen is dat de rekening (SEW of BEW) onlosmakelijk is verbonden aan de hypothecaire lening. Bij de SEW geldt dat de spaarrekening een gegarandeerde waarde op einddatum heeft. Deze gegarandeerde waarde is gelijk aan het bedrag van de hypothecaire lening. Voor de BEW geldt de garantie uiteraard niet! Het rendement op de maandelijkse inleg op de SEW is gekoppeld aan de hypotheekrente die je betaalt. Het rentepercentage dat je betaalt, is tevens het rentepercentage dat je vergoed krijgt op de spaarrekening. De bankspaarhypotheek bevat standaard geen aanvullende overlijdensrisicoverzekering.