Privacy

Algemene Verodering gegevensverstrekking 25 mei 2018
Wij streven ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, integriteit en betrouwbaarheid zijn daarbij belangrijke elementen. Respect voor de privacy van onze klanten en consumenten in het algemeen, en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zijn daar ook een voor ons logisch voortvloeisel uit. Hieronder tref je dan ook aan hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Beveiliging

Wij besteden vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat jij in onze dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van jouw gegevens. Wij beschikken dan ook over procedures en maatregelen om de integriteit, voortdurende beschikbaarheid en beveiliging van geautomatiseerde gegevensverwerking te waarborgen.

E-mailadres

Jouw e-mailadres wordt slechts gebruikt om jouw eventuele suggestie of klacht zorgvuldig, verifieerbaar, consistent en binnen een redelijke termijn af te handelen. Jouw e-mailadres wordt niet gebruikt om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen, producten en diensten van smartfee.nl.

Het gebruik van cookies en analyseren van gegevens

Door het aanklikken van informatie op de website of door het uitwisselen van informatie tussen de website en jouw eigen computer (door middel van zogenaamde cookies) ontvangen wij gegevens die wij gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren, zoals het optimaliseren van de website.

Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren van de bij smartfee.nl aangesloten tussenpersonen. Cookies worden niet gebruikt voor gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren van consumenten.

Het merendeel van de internetbrowsers bieden de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om een melding te genereren wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van de website en haar diensten beperken. U kunt meer informatie vinden over cookies op consuwijzer.

Ontvangers en verwerkers van je gegevens

De gegevens die wij van jou ontvangen zijn toegankelijk voor onze medewerkers en de aan ons verbonden partijen, die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen, behalve op grond van wettelijke verplichtingen.
Op verzoek is er recht op inzage van je dossier en kan je aangeven dat de gegevens uit je dossier verwijderd moeten worden.
Let wel dat wij ook een zorgplicht hebben om je het beste en goed advies te geven wat gebaseerd is op deze gegevens.
In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Wijzigingen

Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze website bekend gemaakt. Wij raden je dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Vragen

Voor vragen over deze verklaring kun je per e-mail contact met ons opnemen via het contactformulier.