Hypotheekaanvragen in corona-crisistijd?

Hoe gaan geldgevers om met hypotheekaanvragen in corona-crisistijd?
Hypotheekaanvragen in corona-crisistijd

Smartfee begrijpt dat ook u in deze moeilijke en verwarrende tijd vragen heeft over het afsluiten van een hypotheek of ander financieel advies. In het volgende artikel wordt op een rij gezet hoe de verschillende geldverstrekkers omgaan met hypotheekaanvragen nu de uitbraak van het coronavirus voor meer financiële onzekerheid zorgt en impact heeft op persoonlijk advies. Weet ook dat Smartfee u daarin graag bijstaat en ook in deze onvoorspelbare tijd u een vertrouwd advies op maat kan geven.

Er is bij 29 geldverstrekkers geïnventariseerd of en hoe zij hun beleid hebben aangepast en hoe zij omgaan met de noodgedwongen versnelde digitalisering van advies. Er is gekeken hoe de partijen omgaan met digitaal ondertekenen van belangrijke documenten, verlenging van offertes, identificatie op afstand en klanten die nu te maken krijgen met bijvoorbeeld werktijdverkorting. “Veel aanbieders zijn flexibel en hebben hun beleid inmiddels aangepast.”

Digitaal ondertekenen

Digitaal ondertekenen van belangrijke documenten is mogelijk bij de meeste geldverstrekkers, maar niet bij marktleider Rabobank. Daar wordt nog uitgezocht of het mogelijk kan worden gemaakt. Dat geldt ook voor ABN Amro, Florius, BLG, ING, Lloyds Bank en Woonfonds. Bij Rabo-label Obvion is digitaal ondertekenen wel mogelijk. Een aantal partijen geeft specifiek aan welke documenten digitaal mogen worden ondertekend. Bij onder meer Argenta kan de adviseur ook via mail aangeven dat de klant het renteaanbod accepteert.
Bij veel partijen kan digitaal worden ondertekend

Verlenging offertes

Offertes kunnen bij enkele partijen worden verlengd in verband met de corona-uitbraak. In de meeste gevallen wordt het per individueel geval bekeken. NIBC is het meest duidelijk: dossiers met uiterste passeerdatum 6 april worden automatisch verlengd tot en met 17 april. ABN Amro, Allianz, Reaal en Syntrus Achmea geven aan het beleid ongewijzigd voort te zetten.
Identificatie op afstand is mogelijk of wordt mogelijk gemaakt. Alleen Hypotrust/IQWOON geeft duidelijk aan dat het niet mogelijk is.

Tijdelijke werktijdverkorting

Aanvragers die te maken krijgen met een werkgever die een beroep doet op het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, moeten in veel gevallen nog wachten op duidelijkheid. Argenta geeft aan dat de bindende offerte geldig blijft, maar bij verwacht inkomensverlies kosteloos kan worden geannuleerd. Is er nog geen bindend aanbod, dan gaat Argenta uit van de laatst bekende inkomenssituatie op basis van de aangeleverde documenten. Ook NIBC en Tulp trekken bestaande bindende offertes niet in bij inkomensverlies door de tijdelijke regeling. Rabobank geeft aan dat er geen beletsel is om een hypotheek te sluiten. “Het uitgangspunt is dat we de aanvrager in loondienst (vast/tijdelijk/flex) op basis van maximaal 100% van het inkomen een hypotheek geven.” Ontstaan er betalingsproblemen, dan verwijzen de meeste partijen naar de (maatwerk)aanpak die zij al hebben voor klanten die in de knel raken. Alleen ABN Amro biedt expliciet een rentepauze van drie maanden bij betalingsproblemen door de coronacrisis. Eerder liet Achmea Bank al weten drie maanden betalingsuitstel te geven.

(Bron: Rob van Laar, vakredacteur Financiële Planning AMweb.nl, 25 maart 2020)

Maak voor een persoonlijk betrouwbaar advies op maat een afspraak met Smartfee. Wij helpen u graag!