Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website van Smartfee.nl. Door het gebruik van de website ga je akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Smartfee.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de website (inclusief alle productinformatie die er te vinden is, de beoordelingen en uitkomsten van vergelijkingen) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op de website zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Kom jij ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden als je ons daarvan op de hoogte stelt. Neem in dat geval contact met ons op via het contactformulier.

Rechten

Smartfee.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de website staat. Daaronder vallen onder meer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de website. De website en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Smartfee.nl.

Wijzigingen

Smartfee.nl mag de informatie op de website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden je dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de website is gewijzigd.