Aflossingsvrije hypotheek

Aflossingsvrije hypotheek afsluiten met lage lasten en enkel rente betalen
Aflossingsvrije hypotheek afsluiten via Smartfee Bekijk onze Hypotheken

Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt gedurende de looptijd alleen rente betaald en geen aflossing. Gevolg hiervan is dat de rente jaarlijks gelijk blijft. Aflossing geschiedt aan het einde van de looptijd uit de verkoop van de woning of met gespaard kapitaal uit verzekering of belegging. Deze hypotheek wordt vaak gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm of wanneer er sprake is van een cliënt die eigen geld kan inbrengen. Een aflossingsvrije hypotheek afsluiten? Neem contact op met onze hypotheekadviseur voor financieel advies op maat.

De maximaal mogelijke aflossingsvrije hypotheek bedraagt 50% van de marktwaarde van de woning sinds 2013. De rente van een nieuwe aflossingsvrije hypotheek is dan ook niet meer aftrekbaar. Het is daarom zinvol om te gaan aflossen of te zorgen dat u na het einde van de fiscale einddatum van uw lening extra kunt aflossen. Het is van belang dat u de betaalbaarheid van uw hypotheeklasten na gaat.

Een overlijdensrisicoverzekering is bij sommige geldverstrekkers verplicht bij het afsluiten van deze hypotheek. Mocht je tussentijds komen te overlijden, dan kan de aflossingsvrije hypotheek worden afgelost door de uitkering van deze verzekering.

Voordelen aflossingsvrije hypotheek afsluiten

 • lage netto lasten;
 • je betaalt alleen rente;
 • geen verplichte tussentijdse aflossingen;
 • geen verplichte vermogensopbouw;
 • geen verplichte verzekeringsdekkingen, meestal afgezien van overlijdensrisicodekking;
 • belastingaftrek blijft in stand bij bestaande hypotheken sinds 2013 (maximaal 30 jaar);
 • een manier om lasten (tijdelijk) te verlagen indien in combinatie met een andere vorm afgesloten;
 • hoogte van de aflossingsvrije hypotheek is beperkt tot maximaal 50% van de marktwaarde;

Nadelen van deze hypotheek

 • je bouwt geen vermogen op omdat niet wordt afgelost gedurende de looptijd;
 • rentelast blijft doorlopen;
 • de eindaflossing is niet geregeld;
 • na pensionering bestaat de kans dat je netto lasten stijgen vanwege een vermindering van belastingaftrek;
 • vanaf 2001 is de hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekbaar; indien je niet aflost kunnen de lasten daarna behoorlijk stijgen;

Deze hypotheek is vooral interessant wanneer er voldoende overwaarde in de woning aanwezig is. De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat de lening niet vermindert. Voor bijvoorbeeld een oudere alleenstaande zonder kinderen kan dat echter juist aantrekkelijk zijn. Houd er dan wel rekening mee dat de kans bestaat dat de netto lasten na pensionering stijgen vanwege een vermindering van belastingaftrek. Als je de aflossingsvrije hypotheek afsluit in combinatie met een andere vorm is het een manier om lasten (tijdelijk) te verlagen.

Overgangsrecht

Tot 2013 was het mogelijk andere hypotheekvormen af te sluiten waarbij rente aftrek mogelijk was. Alleen als je gebruikt kunt maken van het overgangsrecht kan en mag je deze vormen nog voortzetten. De aflossingsvrije hypotheek valt onder het overgangsrecht.