Belasting 2020: gaat u er financieel op vooruit?

Belasting 2020 Gaat u er financieel op vooruit?

Vanaf 2020 zijn er nog maar twee schijven voor de inkomstenbelasting. Voor de meeste Nederlanders is dat gunstig. Maar als u een hoog inkomen heeft, mag u straks minder kosten aftrekken. Verdient u in 2020 minder dan € 68.507? Dan betaalt u 37,35% inkomstenbelasting. Ten opzichte van nu gaat iemand met een inkomen van € 25.000 er volgend jaar een kleine € 400 op vooruit en iemand met een inkomen van € 65.000 zelfs zo’n € 700.

Hoog inkomen

Is uw inkomen hoger? Dan betaalt u over het meerdere 49,5% belasting. Nu is dat nog 51,75%. Minder belasting betalen is natuurlijk gunstig. Maar omdat de aftrek van de hypotheekrente en andere aftrekposten minder wordt, betekent het niet altijd dat u volgend jaar meer te besteden heeft.

Belasting AOW 2020

Voor AOW-gerechtigden zijn er vanaf 2020 drie schrijven in plaats van vier. Tot een inkomen van ongeveer € 35.000 geldt een percentage van 19,45%. Voor het meerdere tot € 68.507 is het tarief 37,05%. Is hun inkomen nog hoger, dan betalen ze over dat deel 49,5% belasting.

Hypotheekrenteaftrek 2020

De maximale hypotheekrenteaftrek wordt al sinds 2014 verlaagd. Tot nu toe met een half procent per jaar. Daardoor mag u over 2019 nog maximaal 49% aftrekken. Volgend jaar is dat aanzienlijk minder. Dan geldt nog een maximaal percentage van 46%. Daarna wordt de hypotheekrenteaftrek verder afgebouwd, totdat deze in 2023 nog maximaal 37,05% bedraagt.

Overige aftrekposten 2020

Eigenlijk geldt voor alle aftrekposten dat ze worden afgebouwd. In 2020 mag u ze nog voor maximaal 46% aftrekken; in de jaren daalt dit percentage nog verder. Aftrekposten zijn bijvoorbeeld partneralimentatie, giften en bijzondere zorgkosten. Bent u ondernemer of zzp’er? Houd er dan rekening mee dat hetzelfde opgaat voor diverse ondernemersregelingen zoals zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en MKB-winstvrijstelling. Een overzicht vindt u op de website van de Belastingdienst.

Spaarbelasting 2020

Ook over spaargeld en beleggingen moet u belasting betalen. Wel heeft u in 2020 een vrijstelling van € 30.846 per fiscale partner. Blijft uw vermogen onder dit bedrag, dan hoeft u daar geen belasting over te betalen. Heeft u meer, dan betaalt u over de rest belasting.

Box 2-belasting 2020

Ontvangt u dividend, bijvoorbeeld omdat u mede-eigenaar bent van een vennootschap? Dan gaat u over deze uitkering de komende jaren meer belasting betalen. Nu geldt in box 2 nog een tarief van 25%, in 2020 is dat 26,25%. Daar staat tegenover dat de vennootschapsbelasting omlaag gaat.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de belastingen in 2020 of heeft u een andere vraag over dit artikel? Neem dan gerust eens contact met me op. Als Erkend Financieel Adviseur help ik u graag bij het vinden van het antwoord.